Shopiness

Popeyes khuyến mãi gà tắm nước mắm chỉ còn 24k

Popeyes khuyến mãi gà tắm nước mắm chỉ còn 24k

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi gà tắm nước mắm chỉ còn 24k.
  • Diễn ra từ 14/09 đến khi có thông báo kết.
  • Áp dụng khi order Online qua App/Website.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi gà tắm nước mắm chỉ còn 24k.

Giảm 40% cho tất cả các món luôn từ gà giòn đến các món ăn kèm.

Áp dụng khi nhập mã "MONLE".

Diễn ra từ 14/09 đến khi có thông báo kết.

Áp dụng khi order Online qua App/Website.

Số điện thoại: 19006008

Facebook: Gửi tin nhắn