Shopiness

Poc Poc Beer Garden khuyến mãi 50% bia khung giờ vàng

Poc Poc Beer Garden khuyến mãi 50% bia khung giờ vàng

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi 50% bia
  • Diễn ra vào khung giờ 17-20h từ chủ nhật đến thứ năm hàng tuần
  • Áp dụng tại Poc Poc Beer Garden
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi 50% bia

Diễn ra vào khung giờ 17-20h từ chủ nhật đến thứ năm hàng tuần

Áp dụng tại Poc Poc Beer Garden

Số điện thoại: 08 6683 8888

Facebook: Gửi tin nhắn