Shopiness

PNJ Watch khuyến mãi đến 20% nhiều sản phẩm

PNJ Watch khuyến mãi đến 20% nhiều sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi đến 20% dành cho khách hàng của PNJ & CAO FINE JEWELLERY
  • Áp dụng khi mua tại cửa hàng hoặc website
  • Diễn ra từ nay đến khi có thông báo kết thúc
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi đến 20% dành cho khách hàng của PNJ & CAO FINE JEWELLERY

- Ưu đãi 10% cho khách hàng kết nối

- Ưu đãi 15% cho khách hàng thành viên & đồng hành

- Ưu đãi 20% cho khách hàng thân thiết

Áp dụng khi mua tại cửa hàng hoặc website

Diễn ra từ nay đến khi có thông báo kết thúc

Số điện thoại: 1800 75 75 75

Facebook: Gửi tin nhắn