Shopiness

PNJ Watch khuyến mãi đến 20% khi mua 2 sản phẩm

PNJ Watch khuyến mãi đến 20% khi mua 2 sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi đến 20% khi mua 2 sản phẩm.
  • Diễn ra đến hết 19/07/2020.
  • Áp dụng khi mua online hoặc tại cửa hàng trên toàn quốc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi đến 20% khi mua 2 sản phẩm.

Áp dụng cho sản phẩm nguyên giá.

Diễn ra đến hết 19/07/2020.

Áp dụng khi mua online hoặc mua tại hệ thống cửa hàng PNJ Watch trên toàn quốc

Số điện thoại: 1800 75 75 75

Facebook: Gửi tin nhắn