Shopiness

PNJ Watch giảm đến 20% & tặng Ecode đến 1 triệu

PNJ Watch giảm đến 20% & tặng Ecode đến 1 triệu

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 20% khi mua đồng hồ các thương hiệu
  • Tặng Ecode mua sắm lên đến 1 triệu
  • Diễn ra từ 24/09 đến 03/10
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 20% khi mua đồng hồ các thương hiệu

Tặng Ecode mua sắm lên đến 1 triệu:

+ Tặng Ecode 500k khi mua trang sức vàng hóa đơn từ 3 triệu (áp dụng thanh toán đồng hồ từ 4 triệu đồng)

+ Tặng Ecode 1 triệu khi mua trang sức vàng hóa đơn từ 6 triệu (áp dụng thanh toán đồng hồ từ 7 triệu đồng)

Diễn ra từ 24/09 đến 03/10

Áp dụng khi mua online và offine khu vực miền Tây

Số điện thoại: 1800 75 75 75

Facebook: Gửi tin nhắn