Shopiness

PNJ  ưu đãi đến 20% Trang Sức

PNJ ưu đãi đến 20% Trang Sức

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi đến 20% cho Trang Sức Bạc/ Hợp kim​
  • Diễn ra từ 26 - 28/11/2021
  • Áp dụng khi mua tại các cửa hàng PNJ hoặc mua online
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi đến 20% cho Trang Sức Bạc/ Hợp kim​

Ưu đãi đến 12% cho Trang Sức 22K, 24K. tính công (ưu đãi tiền công)

Ưu đãi đến 8% cho trang sức Trang Sức Kim cương, Vỏ Trang Sức, Trang Sức Ý, ECZ, CZ, Đá Màu, Ngọc Trai, Dây Chuyền, Trang Sức Không Gắn Đá

Ưu đãi đến 4% cho Kim Cương Rời

Diễn ra từ 26 - 28/11/2021

Áp dụng khi mua tại các cửa hàng PNJ hoặc mua online

Số điện thoại: 1800 54 54 57

Facebook: Gửi tin nhắn