Shopiness

PNJ  ưu đãi đến 15% nhiều trang sức

PNJ ưu đãi đến 15% nhiều trang sức

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi lên đến 15% nhiều trang sức
  • Tặng thêm 500.000đ khi check-in cùng Mẹ tại PNJ
  • Diễn ra từ 07 - 16/05
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi đến 15% nhiều trang sức

Tặng thêm 500.000đ khi check-in cùng Mẹ tại PNJ

Diễn ra từ 07 - 16/05

Áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc mua online

Số điện thoại: 1800 54 54 57

Facebook: Gửi tin nhắn