Shopiness

Pizza Hut mua 1 tặng 1 qua GrabFood

Pizza Hut mua 1 tặng 1 qua GrabFood

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Mua 01 Pizza Premium cỡ vừa tặng 01 Pizza Classic cỡ nhỏ
  • Áp dụng khi đặt qua GrabFood
  • Diễn ra đến 30/06.
  • Thể lệ
  • Hotline
Mua 01 Pizza Premium cỡ vừa tặng 01 Pizza Classic cỡ nhỏ

Áp dụng khi đặt qua GrabFood

Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mại cho cùng một loại sản phẩm, hàng hóa

Diễn ra đến 30/06.

Số điện thoại: 1900 1822

Facebook: Gửi tin nhắn