Shopiness

Pierre Cardin khuyến mãi 40% tất cả sản phẩm

Pierre Cardin khuyến mãi 40% tất cả sản phẩm

Online

Kết thúc vào 31/10/2020

  • Khuyến mãi 40% tất cả sản phẩm.
  • Diễn ra từ 16/10 đến khi có thông báo mới.
  • Áp dụng khi đặt hàng trên Website và Facebook.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi 40% tất cả sản phẩm.

Diễn ra từ 16/10 đến khi có thông báo mới.

Áp dụng khi đặt hàng trên Website và Facebook.

Không áp dụng cho hệ thống cửa hàng.

Không áp dụng Mỹ phẩm & Combo.

Không áp dụng cho Phụ kiện & Giày.

Không áp dụng song song với các ưu đãi khác.

Số điện thoại: 088 856 06 06

Facebook: Gửi tin nhắn