Shopiness

Phúc Long hoàn tiền 50% tối đa 20K qua Grab Moca

Phúc Long hoàn tiền 50% tối đa 20K qua Grab Moca

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Hoàn tiền 50% tối đa 20K khi thanh toán qua Grab Moca
  • Diễn ra từ 9/11-30/11
  • Áp dụng 2 lần/khách hàng trong thời gian diễn ra chương trình
  • Thể lệ
  • Hotline
HOÀN TIỀN 50% KHI THANH TOÁN QUA GRAB MOCA:

Hoàn tiền 50% tối đa 20.000đ cho mỗi hoá đơn

Diễn ra từ 9/11 - 30/11

Áp dụng 2 lần/khách hàng trong thời gian diễn ra chương trình

Số điện thoại: 18006779

Facebook: Gửi tin nhắn