Shopiness

Pepperonis ưu đãi mua 1 tặng 1 vào thứ 2 & thứ 5

Pepperonis ưu đãi mua 1 tặng 1 vào thứ 2 & thứ 5

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi mua 1 tặng 1 với các loại pizza #1 - #6
  • Diễn ra vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần
  • Chương trình áp dụng cho giao hàng và mua mang về
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi mua 1 tặng 1 với các loại pizza:

+ Pizza Margherita

+ Pizza Hawaiian

+ Pizza BBQ Beef

+ Pizza Sausage Supreme

+ Pizza Bolognaise

+ Pizza Seafood Maryland

Diễn ra vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần

Chương trình áp dụng cho giao hàng và mua mang về

Chương trình áp dụng vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần

Pizza tặng áp dụng từ bánh #1 - #6

*Lưu ý:

Pizza tặng phải có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng với Pizza mua nguyên giá

Số điện thoại: 02439447198

Facebook: Gửi tin nhắn