Shopiness

Pepperonis nhận ưu đãi 30K cho hóa đơn từ 300K

Pepperonis nhận ưu đãi 30K cho hóa đơn từ 300K

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhận ưu đãi 30K cho hóa đơn từ 300K
  • Áp dụng khi scan mã QR qua App Pepperonis
  • Diễn ra từ 15/04 - 29/04/2021
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhận ưu đãi 30K cho hóa đơn từ 300K

Áp dụng khi scan mã QR qua App Pepperonis

Diễn ra từ 15/04 - 29/04/2021

*Lưu ý:

- Chỉ áp dụng cho dùng bữa tại nhà hàng

- Áp dụng cho cả người dùng hiện tại và người mới tải App

- Có thể sử dụng nhiều lần từ 15/04 - 29/4/2021

- Có thể áp dụng đồng thời với các chương trình ưu đãi khác

Số điện thoại: 02439447198

Facebook: Gửi tin nhắn