Shopiness

Pepperonis mua 1 tặng 1 pizza

Pepperonis mua 1 tặng 1 pizza

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Mua 01 tặng 01 pizza size L
  • Áp dụng đặt giao hàng và mua mang về trên toàn hệ thống Pepperonis
  • Diễn ra trong 30/06.
  • Thể lệ
  • Hotline
Mua 01 tặng 01 pizza size L

Áp dụng đặt giao hàng và mua mang về trên toàn hệ thống Pepperonis

Pizza được giảm giá có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng với Pizza mua nguyên giá

Không áp dụng với các ưu đãi, khuyến mãi khác

Diễn ra trong 30/06.

Số điện thoại: 02439447198

Facebook: Gửi tin nhắn