Shopiness

Pepper Lunch Vietnam ưu đãi đến 100k khi đặt tại app Grabfood

Pepper Lunch Vietnam ưu đãi đến 100k khi đặt tại app Grabfood

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã PEPPERLUNCH30 để được giảm 30k đơn 120k
  • Nhập mã PEPPERLUNCH50 để được giảm 50k đơn 200k
  • Nhập mã PEPPERLUNCH100 để được giảm 100k đơn 400k
  • Thể lệ
  • Hotline
*Ưu đãi đến 100k tại Grabfood:

- Nhập mã PEPPERLUNCH30 để được giảm 30k đơn 120k

- Nhập mã PEPPERLUNCH50 để được giảm 50k đơn 200k

- Nhập mã PEPPERLUNCH100 để được giảm 100k đơn 400k

Áp dụng khi đặt Pepper Lunch tại Grabfood

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc

Số điện thoại: 083 827 5110

Facebook: Gửi tin nhắn