Shopiness

Passio Coffee Vietnam khuyến mãi 40% toàn menu qua GrabFood

Passio Coffee Vietnam khuyến mãi 40% toàn menu qua GrabFood

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã Passio40 giảm 40% toàn menu.
  • Áp dụng khi đặt qua ứng dụng GrabFood.
  • Diễn ra từ 14/09 đến hết 30/09.
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã "Passio40" giảm 40% toàn menu.

Áp dụng khi đặt qua ứng dụng GrabFood.

Diễn ra từ 14/09 đến hết 30/09.

Không áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi khác.

Số điện thoại: 1900 9434

Facebook: Gửi tin nhắn