Shopiness

Passio Coffee Vietnam khuyến mãi 20% toàn menu qua Now

Passio Coffee Vietnam khuyến mãi 20% toàn menu qua Now

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi 20% toàn menu.
  • Diễn ra đến hết 31/07.
  • Áp dụng tại tất cả các chi nhánh ở TP.HCM qua Now Delivery.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi 20% toàn menu (trừ món Sữa hạt dẻ trân châu đường đen).

Áp dụng tại tất cả các chi nhánh ở TP.HCM qua Now Delivery.

Diễn ra đến hết 31/07.

Số điện thoại: 1900 9434

Facebook: Gửi tin nhắn