Shopiness

Pantio khuyến mãi đến 50% tất cả sản phẩm

Pantio khuyến mãi đến 50% tất cả sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 31/07/2020

  • Khuyến mãi đến 50% tất cả sản phẩm.
  • Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc.
  • Áp dụng cho đơn hàng online và tại cửa hàng.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi đến 50% tất cả sản phẩm.

Freeship và hoàn tiền ngay 100k trừ trực tiếp khi phát sinh HĐ từ 01 triệu đồng áp dụng mua hàng Online.

Tặng 10% giá trị đơn hàng áp dụng cho lần mua kế tiếp khi mua trực tiếp tại hệ thống Showroom.

Diễn ra đến khi có thông báo kết thúc.