Shopiness

Pampers hoàn 7% khi mua sp Pampers tại Shopee

Pampers hoàn 7% khi mua sp Pampers tại Shopee

Online

Kết thúc vào 31/01/2021

  • Hoàn tiền 7% khi mua toàn bộ sp thuộc Pampers
  • Không phân biệt KH cũ/mới; không giới hạn mức hoàn tiền
  • Khi mua sp không thuộc danh mục bonus sẽ nhận được mức hoàn tiền bình thường của Shopee.
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại:

Facebook: Gửi tin nhắn