Shopiness

PALTAL Fashion đồng giá từ 99K nhiều sản phẩm

PALTAL Fashion đồng giá từ 99K nhiều sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Đồng giá 99k - 199k -249k nhiều sản phẩm
  • Diễn ra 16 - 18/4/2021
  • Áp dụng khi mua online hoặc mua trực tiếp tại 2 cửa hàng Nguyễn Trãi và Xô Viết Nghệ Tĩnh
  • Thể lệ
  • Hotline
Đồng giá 99k - 199k -249k nhiều sản phẩm

Diễn ra 16 - 18/4/2021

Áp dụng khi mua online hoặc mua trực tiếp tại 2 cửa hàng:

- Paltal: 664 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP HCM

- Paltal: 805 Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, TP HCM

Số điện thoại: 0928888858

Facebook: Gửi tin nhắn