Shopiness

Nhà Hàng Phương Nam giảm giá 15% tổng hóa đơn

Nhà Hàng Phương Nam giảm giá 15% tổng hóa đơn

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 15% tổng hóa đơn vào thứ tư mỗi tuần
  • Áp dụng cho Hội viên Thân thiết và Hội viên vàng
  • Áp dụng trên toàn hệ thống nhà hàng Phương Nam.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 15% tổng hóa đơn

Áp dụng vào thứ tư mỗi tuần

Áp dụng cho Hội viên Thân thiết và Hội viên vàng

Áp dụng trên toàn hệ thống nhà hàng Phương Nam.

Số điện thoại: 098 351 82 69

Facebook: Gửi tin nhắn