Shopiness

Nguyễn Kim khuyến mãi đến 50% nhiều sản phẩm

Nguyễn Kim khuyến mãi đến 50% nhiều sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 50% nhiều sản phẩm
  • Diễn ra từ 01 - 31/07
  • Áp dụng khi mua trực tiếp tại các hệ thống Nguyễn Kim hoặc mua online
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 50% nhiều sản phẩm

Diễn ra từ 01 - 31/07

Áp dụng khi mua trực tiếp tại các hệ thống Nguyễn Kim hoặc mua online

Hoàn tiền đến 1.1% tại Ưu đãi hoàn tiền của Shopiness

Số điện thoại: 19001267

Facebook: Gửi tin nhắn