Shopiness

New Balance khuyến mãi tới 50% tất cả sản phẩm

New Balance khuyến mãi tới 50% tất cả sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 04/07/2021

  • Giảm tới 50% tất cả sản phẩm
  • Giảm thêm 10% cho hoá đơn từ 2.5 triệu
  • Diễn ra từ 11/06 đến 04/07/2021
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm tới 50% tất cả sản phẩm

Giảm thêm 10% cho hoá đơn từ 2.5 triệu

Diễn ra từ 11/06 đến 04/07/2021

Áp dụng khi mua trực tiếp tại các hệ thống cửa hàng New Balance hoặc mua online

Số điện thoại: 028 866817522

Facebook: Gửi tin nhắn