Shopiness

Mytour hoàn tiền đến 3.0% khi đặt khách sạn

Mytour hoàn tiền đến 3.0% khi đặt khách sạn

Online

Kết thúc vào 31/12/2021

  • Hoàn tiền lên đến 3% khi đặt phòng thành công
  • Chỉ áp dụng cho mục booking khách sạn trong nước
  • Áp dụng hoàn tiền khi thanh toán trong vòng 10 ngày từ ngày đặt phòng
  • Thể lệ
  • Hotline
Với mỗi booking thành công ( hoàn thành thanh toán) Khách hàng sẽ nhận được hoàn tiền là 3%

Chỉ tính hoàn tiền cho các khách sạn trong nước. Các khách sạn hoặc booking quốc tế không áp dụng

Khách hàng sẽ được nhận hoàn tiền chỉ đến từ danh mục hotel booking với các điều kiện từ chối kết quả sau:

- Thanh toán chưa được thực hiện, thanh toán tour sau 10 ngày đặt phòng, Hết Phòng.

** Xem video hướng dẫn và câu hỏi thường gặp tại
https://shopiness.vn/cau-hoi-thuong-gap


Số điện thoại: 02871099998

Facebook: Gửi tin nhắn