Shopiness

Mỳ Cay Sasin giảm 20% khi đặt giao hàng

Mỳ Cay Sasin giảm 20% khi đặt giao hàng

Online

Kết thúc vào 01/10/2020

  • Giảm 20% khi đặt giao hàng
  • Áp dụng tại một số chi nhánh SaSin khu vực TP.HCM
  • Diễn ra từ 07/08 đến khi có thông báo kết thúc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 20% khi đặt giao hàng

Áp dụng tại một số chi nhánh SaSin khu vực TP.HCM:

- 121 Trần Bình Trọng, Phường 2, Quận 5

- 310 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình

- 11 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh

- 72 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh

Áp dụng khi đặt qua hotline

Diễn ra từ 07/08 đến khi có thông báo kết thúc.

Số điện thoại: 090 399 95 36

Facebook: Gửi tin nhắn