Shopiness

Moschino đại tiệc sale hàng hiệu lên tới 50%

Moschino đại tiệc sale hàng hiệu lên tới 50%

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Đại tiệc sale hàng hiệu lên tới 50%++
  • Chương trình áp dùng từ ngày 20/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020
  • Áp dụng trên toàn hệ thống
  • Thể lệ
  • Hotline
BLACK FRIDAY - SALE UP TO 50%+++

Đại tiệc sale hàng hiệu lên tới 50%++

Chi tiết chương trình:

- BST FW20: Ưu đãi 10% đối với khách hàng thường, 15% đối với khách VIP

- BST SS20: Ưu đãi 50%

- BST SS19 & FW19: Áp dụng ưu đãi cố định và giảm thêm 5% on bill (Với hóa đơn mua 2 sản phẩm trở lên)

- BST FW18: Áp dụng ưu đãi cố định và giảm thêm 10% on bill (Với hóa đơn mua 2 sản phẩm trở lên)

Chương trình áp dùng từ ngày 20/11/2020 đến hết ngày 30/11/2020.

Áp dụng trên toàn hệ thống

Số điện thoại: 024 3933 4488

Facebook: Gửi tin nhắn