Shopiness

Mobifone hoàn tiền 2% khi nạp thẻ điện thoại

Mobifone hoàn tiền 2% khi nạp thẻ điện thoại

Online

Kết thúc vào 28/02/2023

  • Hoàn tiền 2% cho mỗi giao dịch nạp thẻ thành công
  • Áp dụng chung cho khuyến mãi của nhà mạng
  • Số tiền được hoàn sẽ cộng vào tài khoản số dư tại Shopiness.
  • Thể lệ
  • Hotline
Hoàn tiền 2% cho mỗi giao dịch nạp thẻ thành công.

Áp dụng chung cho khuyến mãi của nhà mạng

Số tiền được hoàn sẽ cộng vào tài khoản số dư tại Shopiness ngay sau khi hoàn tất giao dịch.

** Xem video hướng dẫn và câu hỏi thường gặp tại
https://shopiness.vn/cau-hoi-thuong-gap

Số điện thoại: 18001090

Facebook: Gửi tin nhắn