Shopiness

Mobifone hoàn tiền 1% khi nạp thẻ điện thoại

Mobifone hoàn tiền 1% khi nạp thẻ điện thoại

Online

Kết thúc vào 31/12/2024

  • Shopiness dừng ghi nhận đơn từ 1/1/2022 để chuyển sang phiên bản mới - ShopNEXT
  • KH được dùng số dư tại Shopiness đến hết 31/3/2022
  • Các đơn hàng trước 1/1 vẫn được ghi nhận & trả hoàn tiền bình thường
  • Thể lệ
  • Hotline
Áp dụng cho mỗi giao dịch nạp thẻ thành công.

Áp dụng chung cho khuyến mãi của nhà mạng

Số tiền được hoàn sẽ cộng vào tài khoản số dư tại Shopiness ngay sau khi hoàn tất giao dịch.

Số điện thoại: 18001090

Facebook: Gửi tin nhắn