Shopiness

Mo Mo Paradise Vietnam giảm 10% khi thanh toán bằng thẻ HDBank

Mo Mo Paradise Vietnam giảm 10% khi thanh toán bằng thẻ HDBank

Cửa hàng

Kết thúc vào 31/01/2022

  • Giảm 10% tổng bill khi thanh toán bằng thẻ HDbank.
  • Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.
  • Diễn ra đến hết ngày 31/01/2022.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 10% tổng bill khi thanh toán bằng thẻ HDbank.

Áp dụng tất cả các ngày trong tuần.

Diễn ra đến hết ngày 31/01/2022.

Số điện thoại: 090 611 60 60

Facebook: Gửi tin nhắn