Shopiness

MINISTOP ưu đãi đến 55k khi mua sắm qua Baemin

MINISTOP ưu đãi đến 55k khi mua sắm qua Baemin

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Nhập mã MNSHPBD30 để nhận ưu đãi giảm 30K cho đơn từ 100K
  • Diễn ra từ 17/11 - 08/12
  • Áp dụng khi mua hàng của Ministop trên BAEMIN
  • Thể lệ
  • Hotline
Nhập mã MNSHPBD30 để nhận ưu đãi giảm 30K cho đơn từ 100K

Nhập mã MNSHPBD50 để nhận ưu đãi giảm 50K cho đơn từ 160K

Nhập mã MNSHPBD55 đểnhận ưu đãi giảm 55K cho đơn từ 220K

Diễn ra từ 17/11 - 08/12

Áp dụng khi mua hàng của Ministop trên BAEMIN

Số điện thoại: 028 3510 6876

Facebook: Gửi tin nhắn