Shopiness

MINISTOP khuyến mãi đến 40% qua Baemin

MINISTOP khuyến mãi đến 40% qua Baemin

Online

Kết thúc vào 28/02/2021

  • Giảm đến 40% nhiều món
  • Áp dụng khi đặt qua Baemin
  • Diễn ra đến 28/02/2021
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 40% nhiều món

Áp dụng khi đặt qua Baemin

Diễn ra đến 28/02/2021

Số điện thoại: 028 3510 6876

Facebook: Gửi tin nhắn