Shopiness

Mega GS Cinemas giảm 30% combo bắp nước

Mega GS Cinemas giảm 30% combo bắp nước

Cửa hàng

Kết thúc vào 31/10/2020

  • Giảm 30% combo Jumbo, giá chỉ còn 82k
  • Áp dụng khi mua trực tiếp tại quầy
  • Diễn ra đến 31/10.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30% combo Jumbo, giá chỉ còn 82k

Áp dụng khi mua trực tiếp tại quầy

Diễn ra đến 31/10.

Số điện thoại: 028 6264 9911

Facebook: Gửi tin nhắn