Shopiness

MEDiCARE ưu đãi voucher 10% với hóa đơn từ 200K

MEDiCARE ưu đãi voucher 10% với hóa đơn từ 200K

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Tặng voucher giảm giá 10% với hóa đơn từ 200K
  • Áp dụng cho tất cả khách hàng tham gia mua sắm tại các cửa hàng hay đặt hàng trực tuyến trên các kênh online
  • Diễn ra từ 02 - 29/09/2021
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng voucher giảm giá 10% với hóa đơn từ 200K

Áp dụng cho tất cả khách hàng tham gia mua sắm tại các cửa hàng trên toàn quốc hay đặt hàng trực tuyến trên các kênh online của MEDiCARE

Diễn ra từ ngày 02 - 29/09/2021

Số điện thoại: 028 7308 7318

Facebook: Gửi tin nhắn