Shopiness

May Boutique ưu đãi mua 1 tặng 1 vào tháng 10

May Boutique ưu đãi mua 1 tặng 1 vào tháng 10

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi mua 1 tặng 1: khi mua áo len được tặng 1 đôi tất
  • Diễn ra từ ngày 26 - 31/10
  • Áp dụng khi mua tại các cửa hàng hoặc mua online
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi mua 1 tặng 1: khi mua áo len được tặng 1 đôi tất

Diễn ra từ ngày 26 - 31/10

Áp dụng khi mua tại các cửa hàng hoặc mua online

Số điện thoại: 1900 636855

Facebook: Gửi tin nhắn