Shopiness

May Boutique giảm đến 50% toàn bộ sản phẩm

May Boutique giảm đến 50% toàn bộ sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm đến 50% toàn bộ sản phẩm
  • Áp dụng trên toàn hệ thống cửa hàng từ 23-30/11/2020
  • Áp dụng khi mua online từ 20-30/11
  • Thể lệ
  • Hotline
BLACK FRIDAY] - GIẢM CỰC SÂU, GIẢM CỰC SỐC

Giảm đến 50% toàn bộ sản phẩm

Áp dụng trên toàn hệ thống cửa hàng

Thời gian diễn ra từ:

- Online: Từ 20-30/11/2020

- Offline: Từ 23-30/11/2020 trên tất cả hệ thống MAY.since2011 toàn quốc

Số điện thoại: 1900 636855

Facebook: Gửi tin nhắn