Shopiness

May Boutique giảm 200K một số sản phẩm váy

May Boutique giảm 200K một số sản phẩm váy

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 200K một số sản phẩm váy.
  • Diễn ra từ 30/07 - 31/07.
  • Áp dụng tại một số cửa hàng May.since2011 Hà Nội
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 200K một số sản phẩm váy.

Diễn ra từ 30/07 - 31/07.

Áp dụng tại một số cửa hàng May.since2011 Hà Nội:

- 95 Hồ Tùng Mậu

- 42 Hồ Tùng Mậu

- 26 Hồ Tùng Mậu

- 225 Nguyễn Văn Cừ

- 56 Trần Phú

- 200 Nguyễn Trãi

- 44 Chùa Láng

Số điện thoại: 1900 636855

Facebook: Gửi tin nhắn