Shopiness

MaxxSport giảm 30 - 50% hàng ngàn sản phẩm

MaxxSport giảm 30 - 50% hàng ngàn sản phẩm

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 30 - 50% hàng ngàn sản phẩm
  • Diễn ra từ 17-27/09/2020
  • Áp dụng trên toàn hệ thống
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 30 - 50% hàng ngàn sản phẩm

- 361º, Li-Ning: giảm 30-50%++ tất cả sản phẩm

- le coq sportif: giảm 30-50%++ tất cả giày, quần áo hè

- Rider, Ipanema, Zaxy, Grendha: giảm 30% tất cả sản phẩm

- adidas, ASICS: giảm 30-50%++ một số sản phẩm

Diễn ra từ 17-27/09/2020

Áp dụng trên toàn hệ thống

Số điện thoại: 024 6666 1898

Facebook: Gửi tin nhắn