Shopiness

MARC khuyến mãi 10% cho chủ thẻ Vietbank

MARC khuyến mãi 10% cho chủ thẻ Vietbank

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 15/04/2022

  • Giảm 10% trên tổng hoá đơn
  • Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ do Vietbank phát hành
  • Áp dụng tại tất cả hệ thống Marc Fashion
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 10% trên tổng hoá đơn

Áp dụng khi thanh toán bằng thẻ do Vietbank phát hành

Áp dụng tại tất cả hệ thống Marc Fashion

Diễn ra từ 15/04/2021 - 15/04/2022

Số điện thoại: 1900 636940

Facebook: Gửi tin nhắn