Shopiness

MARC giảm đến 25% khách hàng thành viên

MARC giảm đến 25% khách hàng thành viên

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 15/12/2021

  • Giảm đến 25% khách hàng thành viên
  • Áp dụng vào ngày 15 mỗi tháng
  • Áp dụng trên toàn hệ thống MARC.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm đến 25% khách hàng thành viên:

- Platinum: 25%

- Diamond: 20%

- Gold: 15%

- Silver: 10%

- Thành viên: 5%

Áp dụng các sản phẩm nguyên giá và không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác

Áp dụng vào ngày 15 mỗi tháng

Áp dụng trên toàn hệ thống MARC.

Số điện thoại: 1900 636940

Facebook: Gửi tin nhắn