Shopiness

MANGO mua 3 tặng 1 sản phẩm cuối mùa

MANGO mua 3 tặng 1 sản phẩm cuối mùa

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Mua 03 tặng 01 dành cho các sản phẩm thuộc chương trình Khuyến Mãi Cuối Mùa
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Mango
  • Diễn ra đến 20/08.
  • Thể lệ
  • Hotline
Mua 03 tặng 01 dành cho các sản phẩm thuộc chương trình Khuyến Mãi Cuối Mùa (EOSS - Last Chance To Buy)

*Lưu ý:

- Sản phẩm được tặng có giá trị thấp hơn các sản phẩm đã mua

- Không áp dụng đồng thời cùng sản phẩm nguyên giá

- Không áp dụng đồng thời với MANGO VIP, ACFC Member & Staff Card

Áp dụng trên toàn hệ thống Mango

Diễn ra đến 20/08.

Số điện thoại: 083 939 7999

Facebook: Gửi tin nhắn