Shopiness

Lotteria ưu đãi free upsize khoai tây & pepsi

Lotteria ưu đãi free upsize khoai tây & pepsi

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Free Upsize cho khoai tây và pepsi với tất cả các loại combo burger và gà rán
  • Diễn ra từ 01.10 - 31.10.2021
  • Áp dụng tại khi mua tại các cửa hàng Lotteria
  • Thể lệ
  • Hotline
Free Upsize cho các món:

- Khoai tây chiên thành Khoai tây lắc

- Pepsi M thành Pepsi L

Áp dụng với tất cả các loại combo burger và gà rán

Diễn ra từ 01.10 - 31.10.2021

Áp dụng tại khi mua tại các cửa hàng Lotteria

Số điện thoại: 1900 6778

Facebook: Gửi tin nhắn