Shopiness

Lotteria ưu đãi Combo gà rán chỉ 109k

Lotteria ưu đãi Combo gà rán chỉ 109k

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi Combo gà rán chỉ 109k
  • Diễn ra từ 1 - 30.6.2021
  • Áp dụng cho mua mang về và đặt giao hàng qua hotline
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi Combo 109k: 2 gà rán, 1 Burger Bulgogi, 1 phomai que, 2 Pepsi (M)

Diễn ra từ 1 - 30.6.2021

Áp dụng cho mua mang về và đặt giao hàng qua hotline

Số điện thoại: 1900 6778

Facebook: Gửi tin nhắn