Shopiness

Lotte Cinema ưu đãi cho KH thành viên Lotte Cinema

Lotte Cinema ưu đãi cho KH thành viên Lotte Cinema

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi cho KH thành viên Lotte Cinema
  • Áp dụng trên toàn hệ thống Lotte Cinema
  • Diễn ra đến 31/08.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khách hàng có thẻ thành viên đến rạp Lotte Cinema:

- Điều kiện 1: mua 02 vé xem phim hoặc Combo

- Điều kiện 2: sử dụng tối thiểu 3.000 L.Point trong 01 giao dịch

Nhận ngay giảm giá trực tiếp 30k cho 01 trong các sản phẩm sau:

- Solo Combo: chỉ từ 40k

- Couple Combo: chỉ từ 65k

- Party Combo: chỉ từ 150k

- Mua đồng thời 02 vé xem phim: chỉ còn từ 60k - 180k

Áp dụng trên toàn hệ thống Lotte Cinema, ngoại trừ các rạp ở TP. HCM không áp dụng thêm điều kiện 2

*Lưu ý:

- Ưu đãi chỉ áp dụng tại thời điểm mua và không có giá trị quy đổi ra tiền mặt

- Không áp dụng đồng thời các khuyến mãi khác

- Áp dụng đối với mọi loại giá vé

Diễn ra đến 31/08.

Số điện thoại: 028 3775 2521

Facebook: Gửi tin nhắn