Shopiness

Lotte Cinema đồng giá 40K phim Đỉnh Mù Sương

Lotte Cinema đồng giá 40K phim Đỉnh Mù Sương

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Đồng giá 40K phim Đỉnh Mù Sương.
  • Diễn ra từ ngày 31/07 đến khi phim ngừng chiếu.
  • Áp dụng tại rạp LOTTE Cinema toàn quốc.
  • Thể lệ
  • Hotline
Đồng giá 40K phim "Đỉnh Mù Sương".

Áp dung tất cả các suất chiếu phim.

Diễn ra từ ngày 31/07 đến khi phim ngừng chiếu.

Áp dụng tại rạp LOTTE Cinema toàn quốc.

Số điện thoại: 028 3775 2521

Facebook: Gửi tin nhắn