Shopiness

Levi's ưu đãi 20% cho hóa đơn từ 2 triệu

Levi's ưu đãi 20% cho hóa đơn từ 2 triệu

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Ưu đãi 20% cho hóa đơn mua hàng nguyên giá từ 2 triệu
  • Diễn ra từ ngày 15/06 đến hết 30/06/2021
  • Áp dụng khi mua tại các chi nhánh cửa hàng Levi's
  • Thể lệ
  • Hotline
Ưu đãi 20% cho hóa đơn mua hàng nguyên giá từ 2 triệu

Diễn ra từ ngày 15/06 đến hết 30/06/2021

Áp dụng khi mua tại các chi nhánh cửa hàng Levi's

Số điện thoại:

Facebook: Gửi tin nhắn