Shopiness

Levi's khuyến mãi đến 500k cho ĐH từ 2tr

Levi's khuyến mãi đến 500k cho ĐH từ 2tr

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Khuyến mãi đến 500k cho ĐH từ 2tr.
  • Diễn ra từ 28/05/2020 đến hết 31/05/2020.
  • Áp dụng tại các cửa hàng Saigon Centre Shopping Mall.
  • Thể lệ
  • Hotline
Khuyến mãi 500k cho hóa đơn mua hàng từ 3tr.

Khuyến mãi 300k cho hóa đơn mua hàng từ 2tr.

Diễn ra từ 28/05/2020 đến hết 31/05/2020.

Áp dụng tại các cửa hàng Saigon Centre Shopping Mall.

*Không áp dụng chương trình mua 2 tặng 1.

Số điện thoại:

Facebook: Gửi tin nhắn