Shopiness

Lee&Tee tặng túi Rine cho hóa đơn từ 425k

Lee&Tee tặng túi Rine cho hóa đơn từ 425k

  Online & Cửa hàng

Kết thúc vào 15/07/2020

  • Tặng túi Rine cho hóa đơn từ 425k.
  • Diễn ra từ 01/07/2020 - 15/07/2020 (hoặc đến khi hết quà tặng).
  • Áp dụng khi mua online hoặc tại các cửa hàng.
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng túi Rine cho hóa đơn từ 425k.

Diễn ra từ 01/07/2020 - 15/07/2020 (hoặc đến khi hết quà tặng).

Áp dụng khi mua online hoặc tại các cửa hàng.

Số điện thoại: 089 977 20 20

Facebook: Gửi tin nhắn