Shopiness

Lee&Tee khuyến mãi 20% khi thanh toán qua VNPAY

Lee&Tee khuyến mãi 20% khi thanh toán qua VNPAY

  Online & Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 20% tối đa 100k nhiều sản phẩm
  • Diễn ra vào khung giờ 18h - 21h từ ngày 9 - 11/05
  • Áp dụng khi mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt hàng onilne, thanh toán bằng hình thức quét mã VNPAY
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 20% tối đa 100k nhiều sản phẩm

Diễn ra vào khung giờ 18h - 21h từ ngày 9 - 11/05

Áp dụng cho tất cả đơn hàng khi mua trực tiếp tại cửa hàng hoặc đặt hàng onilne, thanh toán bằng hình thức quét mã VNPAY

*Lưu ý: Mỗi tài khoản chỉ giảm được một lần, nên khuyến khích bạn đi nhiều người để được giảm nhiều lần n

Số điện thoại: 089 977 20 20

Facebook: Gửi tin nhắn