Shopiness

Lee&Tee giảm 50% phí dịch vụ khắc tên

Lee&Tee giảm 50% phí dịch vụ khắc tên

Online

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Giảm 50% phí dịch vụ khắc tên.
  • Diễn ra từ 11/09 - 30/09.
  • Áp dụng cho tất cả các đơn hàng trên online.
  • Thể lệ
  • Hotline
Giảm 50% phí dịch vụ khắc tên.

Diễn ra từ 11/09 - 30/09.

Áp dụng cho tất cả các đơn hàng trên online.

Khách hàng sẽ được Lee&Tee liên hệ hỗ trợ thanh toán trước sau khi đặt hàng thành công

Số điện thoại: 089 977 20 20

Facebook: Gửi tin nhắn