Shopiness

Le Castella tặng 01 lồng đèn trung thu khi mua bánh

Le Castella tặng 01 lồng đèn trung thu khi mua bánh

Cửa hàng

Khuyến mãi đã kết thúc

  • Tặng 01 lồng đèn trung thu khi mua bánh.
  • Diễn ra từ ngày 26/09 – 01/10.
  • Áp dụng tại các cửa hàng (trừ CH Hậu Giang).
  • Thể lệ
  • Hotline
Tặng 01 lồng đèn trung thu khi mua bánh.

Diễn ra từ ngày 26/09 – 01/10.

Áp dụng tại các cửa hàng (trừ CH Hậu Giang).

Số lượng có hạn chỉ 20 chiếc lồng đèn tại mỗi cửa hàng.

Số điện thoại: 0122 277 0071

Facebook: Gửi tin nhắn