Shopiness

Lazada hoàn tiền lên đến 20% tại Lazada App

Lazada hoàn tiền lên đến 20% tại Lazada App

Online

Kết thúc vào 31/12/2021

  • Hoàn tiền lên đến 20% (tối đa 49k/đơn hàng) khi mua tại app Lazada
  • Mỗi click chỉ ghi nhận cho 1 ĐH đầu tiên
  • Từ 22/5/2020, Lazada thay đổi % hoàn tiền một số ngành và mức hoàn tiền giới hạn mỗi ĐH
  • Thể lệ
  • Hotline

Số điện thoại: 19001007

Facebook: Gửi tin nhắn